Po 5.000 dinara za 78 najboljih učenika

Opština Ruma donela je Rešenje o dodeli novčane nagrade nosiocima „Vukove diplome“ i učenicima koji su osvojili jednu od prve tri nagrade na republičkim ili međunarodnim takmičenjima u protekloj školskoj godini.

Naime, biće dodeljeno 78 jednokratnih novčanih nagrada u iznosu od po pet hiljada dinara Vukovcima i nosiocima prvih mesta na republičkim i međunarodim takmičenjima. Sredstva za isplatu ovih novčanih nagrada obezbeđuju se iz budžeta Opštine Ruma sa pozicije naknade za obrazovanje.