Otuđene konstrukcije “balon hale”

Opština Irig na poslednjoj sednici skupštine, Opština Irig donela je odluku o otuđenju drvene konstrukcije Balon hale koja se nalazi na ulasku u Irig iz pravca Rume. Reč je o ramovskoj drvenoj konstrukciji lučnog oblika stare deset godina. Kako je precizirano, konstrukcija će biti prodata putem javnog nadmetanja, a početna cena je 2.463.750,00 dinara. Postupak javnog nadmetanja biće održan 30. Juna u 13 časova.