Objavljeni preliminarni rezultati male mature

Preliminarni rezultati završnog ispita objavljeni su danas na sajtu www.zios.mpn@gov.rs.

Učenici koji nemaju mogućnost uvida u rezultate elektronskim putem, moći će to da urade u školi. Takođe, ukoliko učenici imaju bilo koji problem u pogledu uvida u test, potrebno je da se obrate matičnoj školi.

Prijem i rešavanje žalbi učenika na rezultate završnog ispita u drugostepenim (okružnim) komisijama je sreda, 24. jun 2020. godine od 8 do 16 sati.

Konačni rezultati završnog ispita biće objavljeni 28. juna 2020. godine.