Na berzi trgovano pšenicom i kukuruzom, bez prometa soje

Kukuruz se zadržao na prošlonedeljnom cenovnom nivou. Ugovor za kukuruz na paritetu FCA je zaključen po ceni od 15,60 din/kg bez PDV-a (17,16 din/kg sa PDV-om). Tražnja na paritetu CPT luka po ceni od 16,20 din/kg bez PDV-a (17,82 din/kg sa PDV-om) odnosila se na isporuku do kraja juna. Ponderisana cena se zadržala na istom cenovnom nivou u odnosu na prethodni posmatrani period.Pšenica roda 2019. godine je prometovana po ceni od 18,00 din/kg bez PDV-a (19,80 din/kg sa PDV-om), što je dovelo do očekivanog pada cene zbog predstojeće žetve. Tražnja pšenice novog roda na paritetu FCA sa isporukom robe u julu, bila je na cenovnom nivou od 145 eur/t u dinarskoj protivvrednosti na dan plaćanja po srednjem kursu NBS.Sojino zrno beleži odsustvo iz trgovanja. Ponuda po cenama od 42,20 din/kg do 42,50 din/kg bez PDV-a i tražnja po nižim cenama od ponuđenih, nije dovela do realizacije. Tražnja uljane repice roda 2020. godine sa isporukom robe u žetvi na paritetu FCA Vojvodina, bila je na nivou cena od 325 do 332 €/t u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja. Međutim, ponude pod ovim uslovima nije bilo.Stočni ječam roda 2019. (hl 60kg) je prometovan po jedinstvenoj ceni od 15,00 din/kg bez PDV-a (16,50 din/kg sa PDV-om)..