Uvid u birački spisak (Video)

Deo Jedinstvenog biračkog spiska za teritoriju Opštine Šid izložen je u sedištu Opštinske uprave Opštine Šid ulica Karađorđeva 2, kancelarija broj 1. Udeo u deo Jedinstvenog biračkog spiska vrši se putem računarske opreme unošenjem Jedinstvenog matičnog broja građana u cilju provere da li je građanin upisan u birački spisak i da li su upisani podaci tačni. Zahtevi za promenu u delu Jedinstvenog biračkog spiska građani sa prebivalištem odnosno interno raseljena lica sa boravištem na teritoriji Opštine Šid mogu podneti Opštinskoj upravi u vremenu od 7 do 15 časova svakog radnog dana do dana zaključenja biračkog spiska, 5. juna 2020. godine . Uvid u Jedinstveni birački spisak se može izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave unošenjem podataka o Jedinstvenom matičnom broju građana.