Uspešna budžetska godina (Video)

Sednica Skupštine Grada Sremske Mitrovice, 44. sednica po redu a prva koja je održana posle ukidanja vanrednog stanja uz poštovanje svih mera zaštite i nošenja zaštitne opreme. Na sednici se našla ukupno 41 tačka a jedna od važnijih bila je završni bužet za 2019.godinu.

2019.godina za budžet Grada Sremske Mitrovice bile je uspešno realizovana a završena je sa suficitom, rečeno je na današnjoj sednici Skupštine Grada na kojoj je među 41 tačkom razmatran i završni bužet Grada na Savi. Svi projekti koji su bili predviđeni su i realizovani rekao je Duško Šarošković, načelnik GU za budžet i lokalni ekonomski razvoj.

Ostvareni tekući prihodi i primanja kao i izvršeni tekući rashodi i izdaci u konsolidovanom završnom računu budžeta Grada Sremske Mitrovice u prethodnoj godini iznose u dinarima:

1.Ukupno ostvareni tekućI prihodi I primanja 2.961.972.000,00 dinara

2.Ukupno izvšeni tekući rashodi i izdaci 2.871.760.000,00 dinara

3.Razlika ukupnih primanja i ukupnih zadataka 90.212.000,00 dinara

Ono što je započeto prošle godine, nastaviće se u 2020 naglasio je načelnik GU za budžet i lokalni ekonomski razvoj.

Realizacija budžeta Grada je preko 80% a dobra stvar prema rečima nadležnih jeste da je manje prenetih obaveza u 2020.godinu u odnosu na prenete obaveze iz 2018. u 2019.godinu.

Ana Giner