U toku eliminacija sirka (Video)

Sirak je prisutan na mnogim njivama u Sremu,tako da je u toku njegovo suzbijanje.Divlji sirak je višegodišnja korovska biljka kojoj pogoduju topla i suva staništa,najčešće je prisutna u okopavinama,kao i na strništima,ruderalnim staništima,u voćnjacima i vinogradima.