U pripravnosti protivgradne stanice na teritoriji Sremske Mitrovice (Video)

Sremska Mitrovica na svojoj teritoriji ima ukupno 15 protivgradnih stanica a jedna od njih koja se nalazi na Glacu ispali najviše raketa. Prošle godine taj broj iznosio je preko 50 raketa samo sa ove protivgradne stanice koja je pored one u Kuzminu najaktivnija. Tmurno vreme I oblaci znače I pripravnost ljudstva na protivgradnim stanicama u borbi sa ovom vremenskom nepogodom.

Iako je cele nedelje tmurno I kišovito vreme a juče je na području Šida I Sremske Mitrovice padao I sitan led, razloga za strah od grada ipak nema. Protivgradni sistem spreman je za odbranu te pojoprivrednici nemaju razloga za strah rekao je Vladimir Nastović, načelnik GU za poljoprivredu.

Dve vrste protivgradnih raketa nalazi se na raspolaganju strelcima koji rade u 2 smene, 24 sata. Prate se podaci Republičkog hidrometeorološkog zavoda a juče je shodno tome I obavljena jedna intervencija istakao je Tomislav Ilić, protivgradni strelac.

Leda je juče bilo u malim količinama te štete neće biti. Opreme ima dovoljno a lokalna samouprava nabaviće još raketa naglasio je Vladimir Nastović, načelnik GU za poljoprivredu.

I danas zbog nestabilnog vremena svih 15 stanica u Mitrovici je u pripravnosti. Zvanična sezona odbrane od grada počinje 15.aprila I traje do sredine oktobra a iz budžeta Grada obezbeđena su sredstva za mesečne naknade protivgradnih strelaca.

Ana Giner