Situacija u migrantskim centrima pod kontrolom

I danas je situacija u migrantskim centrima u Šidu pod kontrolom, potvrđeno je Sremskoj u Komesarijatu za izbeglice i migracije. Vojska obezbeđuje sva tri prihvatna centra u kojima trenutno boravi oko 1800 migranata. Najviše ih je u Prihvatnom centru Adaševci blizu hiljadu, potom sledi Prihvatni centar Principovac sa nešto manje od 600 lica, dok je u Prihvatnom centru Šid – stanica 235 migranata, tu su smeštene porodice sa decom.  Iz Komesarijata podsećaju da najveći broj migranata nema planove da ostane u Srbiji, već nameravaju da svoj put nastave ka zapadnoevropskim zemljama.