Situacija pod kontrolom

Na prilazima Šidu I tokom protekle noći uočen je veći broj migranata koji se kreću bez dozvole.  Lokacije na kojima su oni uočeni su okolina Ilinaca, Vašice, put Adaševci – Šid, jezero Sot.  Situacija je pod kontrolom, jer Vojska Srbije radi svoj posao, rečeno nam je u Opštini Šid.  Ministar odbrane Aleksandar Vulin je tokom dana govoreći o situaciji u Šidu istakao da je posao vojske da preventivno obezbedi mir, sigurnost I red u Opštini Šid I da u grad izlaze samo oni migrant koji imaju posebnu dozvolu Komesarijata za izbeglice.