Rad Opštinske uprave (Video)

Izveštaj o radu Opštinske uprave tokom protekle godine bila je jedna od najvažnijih tačaka današnjeg zasadanja Skupštine Opštine Irig. Tom prilikom istaknuto je da je Opštinska uprava radila u skaldu sa pravilima dobre uprave, ali da ima još prostora za poboljšanje rada sa građanima i poboljšanja efikasnosti.