Predata lista “Za kraljevinu Srbiju” za lokalne izbore (Video)

Koalicija ZA KRALJEVINU SRBIJU podnela je 18.maja 2020. Komisiji Grada Sremska MItrovica izbornu listu pod nazivom “Za Kraljevinu Srbiju” čiji je nosilac dr Jelica Jelikić sa 21 kandidatom za odbornike Skupštine Grada Sremska Mitrovica na izborima raspisanim za 21. Jun 2020. Godine.

Nakon izvršene provere Izborna komisija Grada Sremska Mitrovica je utvrdila da izborna lista ispunjava sve uslove propisane zakonom za njeno proglašenje pa je shodno tome, na sednici održanoj 19 maja 2020. Godine donela rešenje o proglašenju izborne liste Za Kraljevinu Srbiju –dr Jelica Jelikić radi učešća na izborima za izbor odbornika u Skupštinugrada Sremska Mitrovica raspisanim na dan 21. Jun 2020. godine