Poseban režim za tranzitne putnike

preuzeta fotografija

Bosna i Hercegovina će od 1. juna otvoriti granice za građane Srbije. U Hrvatsku se i dalje može ući samo uz određene propusnice, s tim da na graničnom prelazu Bačka Palanka – Ilok važi drugačiji režim i dozvoljen je prolaz srpskih državljana koji su, kako je rečeno u tranzitu.