Počelo prskanje pšenice

Takođe, na poljima u Sremu započeti su tretmani useva pšenice,radi zaštite useva od bolesti,štetočina i korova,kao i radi same regulacije porasta pšenice. Bolesti koje se najčešće sreću su pegavost lista kao i stabla,pepelnica i rđa pšenice. Njihov napad se može očekivati kada temperatura pređe 15 stepeni, a optimalna temperatura za njihov razvoj je 20 stepeni.