Nastavak izbornih radnji (Video)

U Rumi je zasedala Opštinska izborna komisija, koja je donela Rešenje o nastavku sprovođenja izbornih radnji u postupku izbora za odbornike Skupštine Opštine Ruma, koji su, podsetimo, raspisani 4. marta, a zakazani za 21. jun. Komisija je donela odluku da nastavljaju da teku svi rokovi za vršenje izbornih radnji u postupku sprovođenja izbora, a da se izjave birača da podržavaju određenu izbornu listu kandidata za odbornike overavaju kod javnog beležnika, kao i u Opštinskoj upravi Ruma.