Manje korisnika Centra za socijalni rad

Na jučerašnjoj telefonskoj sednici Opštinskog veća  usvojen je izveštaj o radu koji je podneo  Centar za socijalni rad u Rumi u kome se navodi da je nakon višegodišnjeg trenda rasta broja korisnika, tokom prošle godine registrovan pad broja korisnika ove Ustanove i to za oko 700 u odnosu na 2018. Godinu, što se objašnjava činjenicom da su to uglavnom bila radno sposobna lica koja su se zaposlila i samim tim prestala biti korisnici usluga Centra za socijali rad.