Isplata jednokratne pomoći i uz ovlašćenje

Građanima koji zbog zdravstvenog stanja ili drugih opravdanih razloga nisu u mogućnosti da lično podignu gotov novac na ime jednokratne pomoći od 100 evra u poslovnim prostorijama banaka i javnog preduzeća „Pošta Srbije“, omogućena je isplata novčanih sredstava s tog računa ovlašćenom licu u prostorijama banke, na osnovu jednokratnog punomoćja. Za korisnike – poslovno nesposobna lica koja ne mogu samostalno da raspolažu novčanim sredstvima jednokratne novčane pomoći, isplata se vrši ovlašćenom licu na osnovu uvida u javnu ispravu kojom se dokazuje ovlašćenje za raspolaganje odgovarajućom imovinom tog korisnika. Prilikom isplate na uvid se dostavljaju i lična dokumenta ovlašćenog lica i korisnika.

Ana Giner