83 poziva u rumskom kol centru

Rumski kol centar koji je formiran kao mesto gde građani stariji od 65 godina ili oni koji nisu u prilici da se kreću, mogu da pozovu i zatraže pomoć volontera u dostavi hrane, lekova, sredstava za higijenu i ostalih potrepština  i dalje beleži visok broj poziva. U poslednja 24 sata Kol centar je primio 84 poziva, od kojih se deo ticao i pitanja u vezi sa podelom besplatnih paketa pomoći.