Zahtev za odobrenje (Video)

U slučaju primene neophodnih agrotehničkih mesta, a posebno radi zaštite zasada od mraza, tokom perioda zabrane kretanja (17,00 – 05,00) svaki poljoprivredni proizvođač je dužan da podnese zahtev za odobrenje kretanja Upravi za zaštitu bilja na mejl agromere@registar-uzb.rs odnosno na odgovarajući broj telefona, prema odseku, odnosno okrugu za koji se traži dozvola za kretanje.