Zahtev za odobrenje kretanja poljoprivrednika

U slučaju primene neophodnih agrotehničkih mera, a posebno radi zaštite zasada od mraza, tokom perioda zabrane kretanja (20.00-05.00 časova), svaki poljoprivredni proizvođač je dužan da podnese zahtev za odobrenje kretanja Upravi za zaštitu bilja na mejl agromere@registar-uzb.rs, ili na telefon  putem kojeg se može podneti prijava i važi za Sremski okrug 064 88 18 449. Dozvola kretanja će važiti samo za navedeni dan u periodu od 20 do 05 časova. Rok za odgovor na podneti zahtev je do 48 časova.