Uređenje kanalske mreže

Opština Irig usvojila je Operativni plan odbrane od voda drugog reda. Izmeđuostalog plan predviđa i radove na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta. U okviru radova za ovu godinu, Opština Irig je aplicirala za uređenje kanalske mreže u katastarskoj opštini Irig, u delu samog naselja, kao i za uređenje kanalske mreže u Vrdniku u industrijskoj zoni ka Pavlovcima. Takođe, planirani su radovi  i u katastarskoj opštini Krušedol Prnjavor. Vrednost radova iznosi oko sedam zarez tri miliona dinara, od čega bi Opština Irig obezbedila četiri miliona. Za održavanje mreže i kanalskih propusta na uklanjanju nanosa zemlje, lišća i grana biće angažovano Javno preduzeće Komunalac iz Iriga.