Testiranje u celoj Srbiji

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar kazao je da oni u konsultaciji sa stručnjacima iz Kine doneli odluke da će u roku od dva, tri dana dok se pripreme uslovi preći na novi metod borbe protiv korona virusa. – To podrazumeva da će se testirati više ljudi, a izdat je nalog svim Domovima zdravlja da će morati da imaju još jedan objekat u kom će biti jedan aparat za laboratoriju gde će dolaziti svi pacijenti za koje se odredi da treba da budu testirani.Masovno testiranje znači direktno traganje i u onim grupama koji ne pokazuju nikakve znakove infekcije.