Radno vreme maloprodajnih objekata

Štab za vanredne situacije opštine Šid je na sednici održanoj dana 24. marta 2020. godine doneo Zaključak da su, u skladu sa merama Vlade Republike Srbije,maloprodajni objekti na teritoriji opštine Šid dužni da ograniče svoje radnovreme sa potrošačima tokom trajanja vanrednog stanja, proglašenog usled pandemije korona virusa po sledećem principu:

– PONEDELjAK – SUBOTA od 07,00- 15, 00 časova

– NEDELjA za građane starije od 65 godina od 04,00-07,00 časova, a za ostalegrađane od 08,00-15 časova.

U navedenom vremenskom periodu svi maloprodajni objekti su dužni da uzpoštovanje opštih mera prevencije i fizičke udaljenosti potrošača obezbede dabroj potošača u maloprodajnom objektu može biti 1 na 10 m