Podrška Srbima u Crnoj Gori (Video)

Krsni hod krenuo je jutros u pola šest iz Novog Sada, a završio se prisustvom na liturgiji u Manastiru Hopovo.Krsni hod i litija održani su kako bi se pruzila podrska srpakom narodu u Crnoj Gori, a u tome ih nije sprečavalo ni loše vreme.Takodje bilo je i ucesnika i iz Novog Sada, koji se su se pridruzili litiji, ali i iz drugih okolnih mesta.Ko je želeo imao je priliku da se ukljuci, pričesti i pomoli zajedno sa ostalim vernicima.