Otvoren namenski račun

Na osnovu inicijative nekliko privrednih subjekata da pomognu u sprečavanju negativnih posledica epidemije, Štab za vanredne situacije Grada Sremska Mitrovica je doneo naredbu o otvaranju namenskog računa za uplatu donacija u svrhu nabavke medicinske opreme, zaštite ljudi i imovine, pomoći najugroženijim sugrađanima i sprovođenju ostalih mera koje donosi Štab. Broj računa za uplatu donacije je 840-5053741-05 Primalac Uprava za trezor a sredstva će se koristiti namenski saglasno naredbama Štaba i preporukama donatora. Pozivaju se svi društveno odgovorni privredni subjekti , kompanije i preduzetnike koji su u mogućnosti da pomognu i uplate donaciju dok traje vanredno stanje.