Novo vozilo

U okviru mere usklađivanja rada i roditeljstva pećinačkoj lokalnoj samoupravi, od strane Ministarstva za demografiju i populacionu politiku, odobrena su bespovratna sredstva u iznosu od 3 miliona 825 hiljada dinara za nabavku novog vozila, dok će opština obezbediti iz budžeta 675 hiljada dinara. Novo vozilo namenjeno je korisnicima usluga Dnevnog boravka za decu i mlade sa smetnjama u razvoju u Subotištu.