Najposećenija banja

Prema zvaničnim podacima Republičkog zavoda za statistiku, Banja Vrdnik beleži rekordan broj poseta, ali i noćenja. Najposećenija banja u januaru 2020. godine u Vojvodini jebila  Banja Vrdnik sa preko tri i po hiljade dolazaka i skoro devet i po hiljada noćenja, što je u odnosu na isti period prošle godine sto posto veći broj. U odnosu na ostala banjska mesta u Srbiji Banja Vrdnik je na drugom mestu po broju noćenja, odmah posle Vrnjačke banje.