Bez plaćanja zakupnine

Zaključkom Štaba za vanredne situacije opštine Ruma broj 80-2-39/2020 od 19.03.2020. godine zakupci poslovnog prostora u javnoj opštine Ruma kao i zakupci građevinskog zemljišta javne namene koji imaju postavljen kiosk oslobođeni su plaćanja zakupnine za mesec mart i april 2020. Godine, saopštilo je Javno preduzeće  parking i infrastruktura. Za informacije o fakturama za mesec februar zakupci ,koji nisu dobili fakturu, mogu se informisati na telefon 478077 i putem meila m.milutinovic@japruma.com i jap.ruma@sezampro.rs.