Bez očitavanja vode

Na osovu Odluke štaba za vanredne situacije, direktor rumskog vodovoda doneo je odluku da se do okončanja vanrednog stanja neće vršiti očitavanje utroška vode sa mernih instrumenata-vodomera, potrošačima – fizičkim licima u individualnom i kolektivnom stanovanju. Utrošak vode će se tarifirati prema prosečnoj potrošnji ostvarenoj u toku 2019.godini prema kojoj će se izdavati mesečni računi.Potrošačima koji sami očitaju merne instrumente-vodomere i o tome elektronskim ili telefonskim putem obaveste preduzeće, utrošak vode će se tarifirati prema očitanom i prijavljenom stanju. JP „Vodovod“ Ruma u periodu od 01.03.2020.godine do okončanja vanrednog stanja neće vršiti obračun kamate na dugovanja svih potrošača.