Akcenat na infrastrukturi (Video)

Opština Irig u ovoj godini nastavlja sa započetim projektima, ali i kreće sa novim. Ono što je važno i što se neguje, jeste dobar odnos iriške lokalne samouprave sa višim nivoima vlasti, te se od njih i očekuje velika podrška za realizaciju projekata i programa od značaja za Irižane. Ove godine, akcenat će biti stavljen na infrastrukturne radove izjavio je predsednik Opštine Irig Stevan Kazimirović.