U četvrtak sednica Skupštine Opštine Irig

Za četvrtak u 10 časova zakazana je sednica Skupštine Opštine Irig za koju je predloženo 16 tačaka dnevnog reda. Odbornici bi trbalo da donesu odluku o eksternoj reviziji završnog računa budžeta za 2019. godinu,  zatim da usvoje koncesioni akt sa elementima javno-privatnog partnerstva za izgradnju, upravljanje i opržavanje regionalne deponije u Inđiji. Na dnevnomr edu je i nekoliko kadrovskih tačaka, od kojih dve koje se tiču  razrešenja direktora Turističke organizacije i Agencije za ruralni razvoj zbog isteka mandata, kao i izbor novih direktora.