Sistem 48

U konferencijskoj sali Opstine Inđija u toku je sastanak Sistema 48 na kojem svoje dvonedeljne izveštaje o radu prezentuju direktori JP i ustanova. Medju prvima je pretskolska ustanova Boško Buha koja najavljuje otvaranje novog objekta u Ljukovu za 26. februar. JP Inđija put u ovom izvestajnom periodu ima 13.745 sms uplata za parking zone preko SMS poruka.

Vertikalna saobracajna signalizacija broji 51 intervenciju za ovaj izvestajni period dok javna rasveta broji 149 intervencija.