Sastanak sa direktorima svih škola

Zamenik predsednika opštine Šid, Zoran Semenović organizovao je sastanak sa direktorima svih osnovnih i srednjih škola sa teritorije opštine Šid. Na sastanku je bilo reči, o uredbi Ministarstva prosvete , nauke i tehnoloskog razvoja, koje je ukinulo zapošljavanje na određeno vreme, tj. sad prosvetni radnici mogu da se zaposle na neodređeno vreme. Prednost pri zapošljavanju će imati, prosvetni radnici koji duži vremenski period rade na određeno i žive na teritoriji opštine Šid.