Rasprava o rebelansu i izbornim pravilima (Video)

U Autonomnoj pokrajini Vojvodine održana je 36. Sednica Skupštine APV-a na kojoj su razmatrana izborna pravila, rebalans budžeta za 2020. godinu, ali i poslovni planovi. Poslanici su se izjašnjavali o ovim aktuelnim temama.