Priprema zemljišta (Video)

U susret lepšem vremenu poljoprivrednici razmišljaju na koji način da pripreme svoja zemljišta. Bitno je da se u zemljište ne sade nove sadnice ako je zemlja previše natopljena od količine padavina, i smrznuta. Posle sadnje pred proleće, saveti su da se odradi prihrana višegodišnjih zasada sa određenonim vrstama đubriva. Svi proizvođači koji nisu na vreme odnosno jesenas đubrili svoja zemljišta mogu to da urade i u proleće do početka vegetacije. Treba obratiti pažnju na formulaciju i količinu đubriva koja treba da se utvrdi na osnovu hemiskih analiza zemljišta. Sada su sve biljke u fazi mirovanja ali je svakako svaki poljoprivrednik u obavezi da obilazi i brine o kulturama koje gaji kako bi pratio razvoj sadnica i pripremao se za proleće.