Predavanje za pčelare (Video)

Ovog vikenda pčelari, ratari i voćari imali su jedinstvenu priliku da se u sklopu prezentacije informišu o načinima tretiranja voćnjaka sredstvima za zažtitu ali i koja sredstva mogu da nanesu štetu pčelinjacima. Na predavanju su obuhvaćene sve aktuelne teme, pčelari praktičari iz celog Srema prenose svoja lična iskustva sa pčelinjaka koja u mnogome znače pogotovo pčelarima početnicima.