Poljoprivredna saradnja Republike Srpske i APV (Video)

Sredinom protekle godine predstavnici Pokrajinske vlade i Republike Srpske potpisali su Protokol o saradanji, a rezultat tog dogovora je i sastanak ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske i resornog pokrajinskog sekretara na kome je bilo reči o poljoprivredi u svetlu globalnih klimatskih promena, protivgradnoj zaštiti, ali i nizu drugih tema.