Obeležen Međunarodni dan maternjeg jezika (Video)

Međunarodni dan maternjeg jezika obeležen je predavanjem na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu u cilju promovisanja jezičke kulture i višejezičnosti.