Nekima neradno, a nekima radno i paradno (Video)

Iza nas je vikend u kojem se proslavio Dan državnosti Republike Srbije ili 15.i 16.februar,a pošto je jedan od dana kada se praznuje državni praznik bila nedelja,onda se ne radi i prvog narednog radnog dana,a to je ovaj ponedeljak.Mi smo proveravali kako su građani Inđije proveli ovaj sunčani slobodni ponedeljak?