Mere za veću zaposlenost (Video)

Opština Ruma raspisala je Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u ovoj godini. Podsetimo, organizovanje javnih radova jedna je od aktivnih mera zapošljavanja opštine Ruma, za koju su i u ovoj godini izdvojena sredstva iz budžeta.

Zaposlenost na teritoriji opštine Ruma je na visokom nivou. Prema podacima Zavoda za statistiku više od 15 hiljada Rumljana ima posao, a skoro polovina njih radi u prerađivačkoj industriji.

Izuzetno povoljan geografski položaj i dobro opremljene industrijske zone strujom vodom, gasom, kanalizacijom, kao i prostorni plan opštine ruma koji predviđa industrijske zone i u seoskim naseljima, kotiraju opštinu Ruma kao privlačnu i atraktivnu lokaciju za nove investicij e i zapošljavanje.

Na teritoriji Opštine Ruma posluje veliki broj privrednih društava koja zapošljavaju veći broj građana, a nalaze se pretežno u Industrijskim zonama. U Rumu su poslednjih godina došla velike kompanije poput Heltkera, Hačinsona, Kableksesa, Mitasa, Inserta. Pitali smo naše sugrađane kako se u Rumi nalazi posao i kakva je ponuda radnih mesta.

Otvaranje novih radnih mesta najbolji je način za povećanje zapsolenosti, ali je potrebno i radnu snagu uskladiti sa potrebama tržišta rada.

CILJEVI I PRIORITETI POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA ZA 2020. GODINU

  • UNAPREĐENJE KVALITETA RADNE SNAGE KROZ STRUČNO USAVRŠAVANJE
  • POVEĆANJE BROJA ZAPOSLENOSTI MLADIH KROZ STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE MLADIH KOJI PRVI PUT ZASNIVAJU RADNI ODNOS
  • POVEĆANJE ZAPOŠLJAVANJA TEŽE ZAPOŠLJIVIH KATEGORIJA (MLADI DO 30 GODINA STAROSTI, STARIJI OD 50 GODINA, VIŠKOVI ZAPOSLENIH, ROMI, OSI) KROZ OBUKE I JAVNE RADOVE

Na jednoj od poslednjih sednica Opštinskog veća usvojen je Lokalni akcioni plan zapošljvanja za 2020. godinu, koji predviđa sredstva od 15 miliona za mere zapošljavanja.

Podsetimo, i u 2019. godini za zapošljavanje Opština Ruma je bila izdvojila 15 miliona dinara, a merama je bilo obuhvaćeno 82-oje lica. Akcioni plan zapošljavanja biće i ve godine realizovan uz pomoć Nacionalne službe za zapošljavanje.