Javni uvid traje do sutra (Video)

Do sutra traje Javni uvid u Nacrt izmena i dopuna Prostornog plana za izgradnju autoputa Ruma –  Šabac, od Rumske petlje do reke Save, tačnije do kraja rumske opštine. To znački da još sutra građani, ali i sva zainteresovana pravna lica mogu izvršiti uvid i uložiti primedbe ili sugestije na predlog izmena plana. Uvid se može izvršiti u zgradi Opštine u Orlovićevoj ulici.