Ističe konkurs za javne radove

Opština Ruma i Nacionalna služba za zapošljavanje filijala Sremska Mitrovica raspisali su javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica i invalidna lica u 2020. godini. Prijava za sprovođenje javnog rada podnosi se u dva primerka na Pisarnici Opštinske uprave Opštine Ruma, ulica Orlovićeva broj 5. Rok za prijem prijava za učešće na javnom konkursu je 24. februar godine.