Ulaganje u puteve (Video)

Ravnomerni razvoj svih naseljenih mesta cilj je lokalne samuprave u Irigu. Ulaže se posebno u putnu i komunalnu infrastrukturu i rekonstruišu dotrajali putni pravci i ulice. U najavi predstavnika lokalne vlasti su radovi u Jasku.