Ulaganje u lokalni sport

Do kraja jaunara otvoren je konkurs za finansiranje i sufinansiranje godišnjih i posebnih programa u oblasti programa u oblasti sporta na područja opštine Stara Pazova za ovu godinu. Za godišnje programe aktivnosti sportskih organizacija izdvojeno je 50 miliona dinara,dok je 20 miliona dinara opredeljeno za posebne programe iz oblasti sporta od interesa za ovu opštinu.