U toku izložba o Gomolavi (Video)

U rumskom Zavičajnom muzeju u toku je izložba o jednom od najvažnijih arheoloških nalazišta – rumskoj Gomolavi. Prikazuje rezultate do kojih se došlo prilikom radova na izgradnji obaloutvrde u Hrtkovcima tokom 2017. i 2018. godine, kao i projekciju ideje budućeg arheološkog parka, koji bi mogao biti izuzetna turistička atrakcija. Izložba pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Srbije je otvorena krajem decembra, a trajaće do 23. marta. Do sada je veliki broj ljudi pokazao interesovanje za izložbu, a direktorka Muzeja navodi da završetak ove izložbe, ne znači i kraj ove postavke.