Toplifikacije: Izgradnja novih toplovoda u 2020.

Godišnjim programom rada JP ,,Toplifikacija “ iz Sremske Mitrovice navedeno je više kapitalnih projekata koje to preduzeće planira da sprovede.

Medju njima su izgradnja toplovoda i toplovodnih priključaka za višestambene objekte za pripadnike snaga bezbednosti u naselju ,, Marko Peričin Kamenjar“. Taj posao biće sproveden u trećem kvartalu 2020 – e godine.

Planirana je i rekonstrukcija magistralnog toplovoda, zamena trase toplovoda prema Osnovnoj školi ,,Jovan Popović“ u izgradnji, dok je u stambenom naselju ,,Orao“ predviđena izgradnja šahti i ugradnja artamture na postojećoj sekundarnoj mreži toplovoda.

Programom je planiran i nastavak radova na energetskoj sanaciji poslovnog objekta u Zmaj Jovinoj 26, kao i modernicazija pumpnih stanica.

Planirano biće realizovano u skladu sa aktuelnom finansijskom situacijom, stoji u Programu koji je krajem prošle godine usvojila i Skupština grada Sremska Mitrovica.