Sistem 48

Prvi radni petak u 2020.godini rezervisan je za sastanak Sistema 48 gde su direktori javnih preduzeća i ustanova podnosili svoje dvonedeljne izveštaje o radu i poslovanju.

Direktor JKP “Komunalac” Inđija ovom prilikom najavio je da će u ponedeljak biti održana licitacija pijačnih tezgi, zakupnina tezgi važiće za narednih 6 meseci. Takođe u ovom JKP ističu da je od početka zimskog perioda zimska služba zabeležila dve terenske intervencije na putevima.

JP “Ingas” Inđija u ovom periodu pored redovnih aktivnosti na održavanju gasnih instalacija vrši i kontrolu kućnih cevi i priključaka.

JKP “Vodovod i kanalizacija” potrošačima je u prethodne tri nedelje isporučila 217.600 kubika vode. Tokom prethodne tri nedelje JKP Vodovod i kanalizacija beleži jednu havariju na vodovodnoj i 2 havarije na kanalizacionoj mreži. 263 zahteva je pristiglo u ovo JKP i na sve zahteve su u roku poslati odgovori. 15.januara počinju radovi na izgradnji baterije bunara B25.