Širenje distributivne gasne mreže

U ovoj godini planirano je širenje gasne distributivne mreze u Sremskoj Mitrovici, Laćarku, Mačvanskoj Mitrovici, Salašu Noćajskom, Noćaju, Šašincima i Jarku.

Planirana dužina uličnog voda iznosi 7 000 metara. Vrednost građevinskih radova na izvođenju produžetaka mreže je 10.500.000, 00 dinara, dok je vrednost materijala za mašinske radove 2.800.000, 00 dinara, to su između ostalog naveli iz JP ,,Srem Gas“ u Planu rada i izgradnje u ovoj godini.

Plan se zasniva na analizi rada za 2019.godine odnosno na cenama materijala, opreme i radova ispitivanja tržišta i informativnih ponuda.