Podrška socijalno najugroženijim porodicama (Video)

Opština Inđija kroz dugogodišnju uspešnu saradnju sa inđijskim centrom za socijalni rad i crvenim krtom aktivno radi na poboljšanju uslova života za one najugroženije. Primer tome je i nabavka drva za primaoce novčane socijalne pomoći, paketiće za decu iz materijalno najugroženijih porodica ali i mnoge druge aktivnosti