Novi enterijer za đake (Video)

U osnovnoj školi „Dobrosav Radosavljević Narod“ u Noćaju u toku su radovi na uređenju enterijera škole koji obuhvataju kompletno renoviranje učionica i unutrašnjosti same škole. Osim ovih, predviđeni su i eksterni radovi koji se tiču zamene ograde ispred škole i obezbeđivanje prilaza samom objektu s obzirom da se škola nalazi na izuzetno prometnoj raskrsnici. Radove finansira  grad Sremska Mitrovica.